NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002
GOSPODARSTWA DOMOWE

Jednostka miary

2002

RODZAJE GOSPODARSTW

Gospodarstwa domowe ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 117

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

1 597

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

401

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

401

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

795

dwurodzinne

gosp.dom.

137

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

4

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

379

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

344

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

23

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

9

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

3

Gospodarstwo domowe bez użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego (działki rolnej)

ogółem

gosp.dom.

1 255

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

905

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

303

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

233

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

369

dwurodzinne

gosp.dom.

41

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

3

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

306

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

286

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

15

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

3

Gospodarstwo domowe z użytkownikiem działki rolnej

ogółem

gosp.dom.

180

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

143

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

30

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

39

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

74

dwurodzinne

gosp.dom.

10

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

0

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

27

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

21

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

4

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

0

Gospodarstwo domowe z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego

ogółem

gosp.dom.

680

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

548

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

67

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

129

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

352

dwurodzinne

gosp.dom.

86

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

0

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

45

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

36

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

4

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

5

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

0

Gospodarstwo domowe z właścicielem zwierząt gospodarskich

ogółem

gosp.dom.

0

jednorodzinne ogółem

gosp.dom.

0

jednorodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

0

jednorodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

jednorodzinne 4 i więcej osób

gosp.dom.

0

dwurodzinne

gosp.dom.

0

trzy i więcej rodzinne

gosp.dom.

0

nierodzinne ogółem

gosp.dom.

0

nierodzinne 1 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 2 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 3 osobowe

gosp.dom.

0

nierodzinne 4 i więcej osobowe

gosp.dom.

0

GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna

poza rolnictwem w sektorze publicznym

ogółem

gosp.dom.

195

1

gosp.dom.

10

2

gosp.dom.

24

3

gosp.dom.

55

4 i więcej

gosp.dom.

106

poza rolnictwem w sektorze prywatnym

ogółem

gosp.dom.

393

1

gosp.dom.

35

2

gosp.dom.

32

3

gosp.dom.

83

4 i więcej

gosp.dom.

243

w rolnictwie w sektorze publicznym

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

w rolnictwie w sektorze prywatnym

ogółem

gosp.dom.

13

1

gosp.dom.

4

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

5

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny

poza rolnictwem

ogółem

gosp.dom.

63

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

6

3

gosp.dom.

15

4 i więcej

gosp.dom.

42

w swoim gospodarstwie rolnym

ogółem

gosp.dom.

512

1

gosp.dom.

23

2

gosp.dom.

41

3

gosp.dom.

106

4 i więcej

gosp.dom.

342

w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe

emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne

ogółem

gosp.dom.

215

1

gosp.dom.

53

2

gosp.dom.

92

3

gosp.dom.

36

4 i więcej

gosp.dom.

34

emerytura rolna

ogółem

gosp.dom.

256

1

gosp.dom.

109

2

gosp.dom.

108

3

gosp.dom.

24

4 i więcej

gosp.dom.

15

renta z tytułu niezdolności do pracy

ogółem

gosp.dom.

180

1

gosp.dom.

29

2

gosp.dom.

61

3

gosp.dom.

42

4 i więcej

gosp.dom.

48

renta socjalna

ogółem

gosp.dom.

7

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

4

4 i więcej

gosp.dom.

0

renta rodzinna

ogółem

gosp.dom.

69

1

gosp.dom.

27

2

gosp.dom.

23

3

gosp.dom.

7

4 i więcej

gosp.dom.

12

zasiłek dla bezrobotnych

ogółem

gosp.dom.

58

1

gosp.dom.

6

2

gosp.dom.

10

3

gosp.dom.

9

4 i więcej

gosp.dom.

33

zasiłek pomocy społecznej

ogółem

gosp.dom.

49

1

gosp.dom.

18

2

gosp.dom.

6

3

gosp.dom.

5

4 i więcej

gosp.dom.

20

inne niezarobkowe źródło

ogółem

gosp.dom.

73

1

gosp.dom.

9

2

gosp.dom.

12

3

gosp.dom.

19

4 i więcej

gosp.dom.

33

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania inne dochody

dochody z własności

ogółem

gosp.dom.

4

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

dochody z najmu

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu

ogółem

gosp.dom.

25

1

gosp.dom.

17

2

gosp.dom.

3

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

3

Gospodarstwa domowe źródło utrzymania nieustalone

ogółem

gosp.dom.

0

1

gosp.dom.

0

2

gosp.dom.

0

3

gosp.dom.

0

4 i więcej

gosp.dom.

0

GOSPODARSTWA DOMOWE W MIESZKANIACH

Gospodarstwa domowe wg liczby osób

gospodarstwa

ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 117

1 osoba

gosp.dom.

344

2 osoby

gosp.dom.

424

3 osoby

gosp.dom.

410

4 osoby

gosp.dom.

397

5 osób i więcej

gosp.dom.

542

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

gosp.dom.

1 515

1 osoba

gosp.dom.

192

2 osoby

gosp.dom.

281

3 osoby

gosp.dom.

292

4 osoby

gosp.dom.

304

5 osób i więcej

gosp.dom.

446

ludność w gospodarstwach

ogółem

ogółem

osoba

7 218

1 osoba

osoba

344

2 osoby

osoba

848

3 osoby

osoba

1 230

4 osoby

osoba

1 588

5 osób i więcej

osoba

3 208

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

osoba

5 503

1 osoba

osoba

192

2 osoby

osoba

562

3 osoby

osoba

876

4 osoby

osoba

1 216

5 osób i więcej

osoba

2 657

Gospodarstwa domowe wg typu gospodarstwa i liczby rodzin w gospodarstwie

ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 115

jednorodzinne

gosp.dom.

1 597

dwurodzinne

gosp.dom.

137

jednoosobowe

gosp.dom.

342

nierodzinne

gosp.dom.

35

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

gosp.dom.

1 513

jednorodzinne

gosp.dom.

1 167

dwurodzinne

gosp.dom.

123

jednoosobowe

gosp.dom.

190

nierodzinne

gosp.dom.

30

Gospodarstwa domowe wg tytułu zajmowania mieszkania przez gospodarstwo

ogółem

ogółem

gosp.dom.

2 115

własność

gosp.dom.

1 525

spółdzielcze prawo do lokalu

gosp.dom.

25

najem mieszkania

gosp.dom.

74

pokrewieństwo

gosp.dom.

475

gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu

ogółem

gosp.dom.

1 513

własność

gosp.dom.

1 242

spółdzielcze prawo do lokalu

gosp.dom.

25

najem mieszkania

gosp.dom.

73

pokrewieństwo

gosp.dom.

169

1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny