Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, linii napowietrznej nN 04 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowych nN 0,4 kV na działkach nr 53, nr 11/2, nr 72/2, nr 156, nr 49, nr 234, nr 77/4 położonych w miejscowości Sumin, obręb ewidencyjny Sumin PGR, gmina Kikół.